Logo wawa kl

De ApothekersVereniging van Waasland (toen nog A.V.W.) werd gesticht in 1937 onder voorzitterschap van apr. Leo Maillet.

In 1945 werd hij opgevolgd door apr. Alfons Van Der Keilen.
Van toen af werden de vergaderingen gehouden in de bovenzaal van restaurant De Spiegel en dan nog wel op zondagmorgen!

In 1969 nam collega Van Der Keilen ontslag om gezondheidsredenen.
Zijn mandaat werd tijdelijk waargenomen door de ondervoorzitter apr. Leonard De Causmaecker uit Lokeren.

Op de volgende algemene vergadering werd apr. Jos Van Houwe verkozen tot voorzitter tot 1976,
het jaar waarin hij zijn beroepsactiviteiten stopte en zijn mandaat ter beschikking stelde van
de algemene vergadering waarop apr. Fernand Malfait tot voorzitter werd verkozen.

Zijn mandaat was kort, hij overleed op 21 september 1979 ten gevolge van een tragische verdrinkingsdood op vakantie.

Zijn mandaat werd voleindigd door apr. Wilfried De Looze uit Dendermonde tot 6 mei 1980.

Op deze datum werd apr. Marc De Colvenaer uit Sint Niklaas verkozen tot voorzitter.
Hij bleef voorzitter tot de algemene vergadering van 8 april 1986 waar hij, wegens te drukke bezigheden vroeg om ontslag te mogen nemen als voorzitter.

Op die algemene vergadering werd apr Guy De Grève uit Lokeren aangesteld tot nieuwe voorzitter, een mandaat dat hij 31 jaar met veel enthousiasme heeft bekleed.

In 2016 kondigde Guy De Grève aan dat hij de fakkel wilde doorgeven. In januari 2017 werd apr Karel Van Hoye verkozen als nieuwe voorzitter. Onder zijn impuls, en met de push van apr Paul Claes en enkele nieuwe bestuursleden, begon er een nieuwe wind te waaien door de vereniging.

In 2023 werd Karel Van Hoye als voorzitter opgevolgd door Marc Van der Meulen. (Zele) 

De doelstellingen van de vereniging werden aangepast aan de evolutie van het beroep. Naast het organiseren van de wachtdienst zijn het coördineren van bijscholing en interdisciplinair overleg de kerntaken van de vereniging geworden. Als beroepsvereniging blijft het bevorderen van de collegialiteit uiteraard een permanente opdracht. Als afgekorte benaming van de vereniging werd ook "Wase Apothekers" gelanceerd, wat duidelijk de lading dekt.